Trochę Historii

StartTrochę Historii
Rozwiń

Zakład Chemii Fizjologicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Lekarskiej w Gdańsku rozpoczął swoją działalność dydaktyczną już l października 1947 r. w jedynej wówczas sali ćwiczeń Wydziału Farmaceutycznego. Kierownikiem Zakładu był od 1 października 1947 do 30 czerwca 1950 r. prof. dr hab. Ernest Sym. Po jego tragicznej śmierci Zakładem kierował od 1 lutego 1951 r. do 30 września 1959 r. prof. dr hab. Józef Sawlewicz. W tym czasie Zakład zmienił swoją nazwę na Zakład Chemii Biologicznej. Od 1 października 1959 do 31 stycznia 1962 r. kierował nim prof. dr hab. Włodzimierz Mozołowski. W tym okresie Zakład został przeniesiony do Katedry Chemii Fizjologicznej Wydziału Lekarskiego. Po prof. W. Mozołowskim kierownictwo od 1 lutego 1962 r. objął prof. dr hab. Mariusz Żydowo, który pozostawał na tym stanowisku do 31 stycznia 1967 r. W tym czasie Zakład zmienił nazwę na Zakład Biochemii Farmaceutycznej. Jego kierownikiem od l lutego 1967 r. został prof. dr hab. Leon Żelewski. Dnia 1 września 1975 r. przeniesiono Zakład do nowo wybudowanego gmachu Zakładów Teoretycznych AMG (obecnie Collegium Biomedicum). W roku 1984 Zakład Biochemii Faramaceutycznej przekształcono w Katedrę i Zakład Biochemii Farmaceutycznej. Po przejściu prof. dr hab. Leona Żelewskiego na emeryturę w 2001 roku, kierownictwo Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej przejął prof. dr hab. Jerzy Klimek, który pełnił tą funkcję do 30 września 2014. Od 1 października 2014 kierownictwo Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej przejął dr hab. Tomasz Śledziński.